Tillgänglighetsredogörelse

 • Statens konstråd står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur vår portal uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

  Hur tillgänglig är webbplatsen?

  Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.  

  Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

  Om du behöver innehåll från portalen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

  Skicka epost till registrator@statenskonstrad.se och ange vad saken gäller.

  Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

  Skicka e-post till registrator@statenskonstrad.se och ange som rubrik "Tillgänglighet Statens konstråds e-tjänst"

  Var utförlig i din beskrivning av bristen du sett, ange till exempel:

  • vilken e-tjänst som avses
  • om problemet berör brist i funktionalitet
  • om problemet berör bristfälliga instruktioner
  • andra detaljer som belyser vad som bör åtgärdas

  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet för digital offentlig service, och på deras hemsida kan du läsa mer om denna lag och vad digital tillgänglighet innebär. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

  Läs mer om digital tillgänglighet hos DIGG, länken öppnas i ny flik: 
   https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet 

  Anmäl hos DIGG, länken öppnas i ny flik: 
  Anmäl bristande tillgänglighet tilll Myndigheten för digital förvaltning >

  Teknisk information om webbplatsen tillgänglighet

  Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

  Innehåll som inte är tillgängligt 

  Bristande förenlighet med lagkraven:

  • Eventuella hjälptexter ovanför inmatningsfält kan inte läsas med tangentbord
  • Eventuella knappar av typen "Lägg till ny" kan inte användas med tangentbord
  • Rubriken till inmatningsfält är inte klickbar (åtgärdas under 2021).
  • Fältetiketterna är inte sammanlänkade med fälten vilket gör det svårt för personer med skärmläsare att veta vad som ska fyllas i.
  • Nedladdningsbara dokument kan avvika i den logiska läsordningen.

  Hur vi testat webbplatsen

  Vi har gjort en självskattning (intern testning) av portalen.

  Senaste bedömningen gjordes den 20 april 2022.

  Redogörelsen uppdaterades senast den 20 april 2022.