Begäran om överfört förvaltningsansvar

Formuläret används av statliga myndigheter för att meddela Statens konstråd att förvaltningsansvaret för statligt ägd konst ska överföras till en ny statlig myndighet. 

Överfört förvaltningsansvar för statlig konst kan till exempel vara aktuellt när en myndighet avvecklas och uppgår i en annan statlig myndighet, eller när en myndighet övertar lokaler med statlig konst av en annan myndighet. 

Beslut om överfört vård- och förvaltningsansvar fattas normalt inom fyra till sex veckor. Vid eventuella frågor kontakta enhetschef Henrik Orrje på telefon 08-440 12 93 eller e-post: henrik.orrje@statenskonstrad.se.

När du fyllt i formuläret och trycker på Skicka går ett bekräftelsemejl till mottagande myndighets konstansvarig. 

  • Förteckning över konstverken som ska överföras ska bifogas begäran om överfört vård- och förvaltning-ansvar och kan hämta från Konstdatabasen genom funktionen inventarieförtäckning. (välj rapport i Excel, därefter lägg till samtliga mått och Klicka på spara) 

    Förteckning ska innehålla följande information om respektive konstverk: Identifiera nummer externt registreringsnummer, konstnär, titel och huvudkategori.